Välkommen till COFIAD

COFIAD hjälper entreprenörsledda små och medelstora företag med köp och försäljning av bolag, anskaffning av riskkapital och ansökningar om offentliga bidrag. Vi ger råd och utför praktiska tjänster med utgångspunkt ur företagets strategiska affärs- och utvecklingsplan och behov av finansiering över tid.

COFIAD verkar från kontor i Västerås och Stockholm och har nätverk i Sverige och internationellt.