Om Cofiad

lär känna oss

Strategisk internationalisering och tillväxt

Cofiad erbjuder strategiska konsulttjänster för att främja positionering av företag och offentliga enheter i det europeiska innovationsekosystemet. Vi hjälper till med att ansöka om EU-bidrag, hitta partners för projekt och deltagande i intressegrupper. Vi ger även råd om hur man hittar svensk finansiering för utvecklingsprojekt, t.ex. från Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Vårt team

Clas Tegerstrand, VD & Delägare

Han har rådgivit företag och forskningscentra sedan början av 1990-talet hur man konverterar sina idéer eller prototyper till industriprodukter som är redo att marknadsföras framgångsrikt genom europeiska fonder (Accelerator, FTI, kollaborativa projekt i Horisont 2020, Eurostars osv.). Clas har en magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi.

Kontakta Clas

clas.tegerstrand@cofiad.se 
+46 (0)72- 310 33 06


Lars Gustavsson, Vice VD & Delägare

Lars har lång och gedigen erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom ett flertal olika B2B och B2C industrier. Lars har under de senaste 8 åren verkat inom bidragslandskapet dels i ett startup som Innovationschef och dels som konsult där han attraherat både nationell och EU finansiering. Lars är Civilingenjör inom Tillämpad matematik med examen från Chalmers.

Kontakta Lars

lars.gustavsson@cofiad.se
+ 46 (0)70- 836 55 99

 

Våra samarbetspartners
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer?
Fyll i formuläret så hör vi av oss.