Bli Finansierad med Cofiad

Finansiering genom EU-bidrag för forskning och innovation

Det finns möjligheter för både företag och offentliga enheter att vara med i projekt, som kan vara med bara en deltagare eller med konsortier med flera partners. Vissa projekt efterfrågas på ett top-down-sätt med specifika ämnen att möta upp, andra är mer öppna i fokus, ofta kallade bottom-up-projekt.

Exempel på typ av projekt för företag EU: s program Horizon 2020 är:

År 2021 kommer programmet Horizon Europe att introduceras och intressanta instrument för företag inkluderar:

  • Pathfinder (TRL 1-6): Pathfinders övergripande mål kommer att vara att vårda potentiellt marknadsskapande innovationer från banbrytande idéer och föra dem till demonstrationsstadiet eller utvecklingen av affärsfall eller strategier för vidare utnyttjande av Accelerator eller någon annan lösning. Alla typer av innovatörer kan söka, från individer till universitet, forskningsorganisationer och alla företag, i synnerhet nystartade företag och små och medelstora företag, med fokus på tvärvetenskapliga konsortier. När det gäller enstaka stödmottagande projekt är endast individer, nystartade företag och små och medelstora företag berättigade. Instrumentet kommer att delas in i Pathfinder-forsknings- och innovationsprojekt (TRL 1 till 4) och Pathfinders övergångsaktiviteter (TRL 3 till 6).
  • Accelerator (TRL 5/6 to 9): Accelerator kommer att ge ekonomiskt stöd till små och medelstora företag inklusive nystartade företag. Bidragsmottagarna måste ha ambitionen att utveckla och distribuera sina innovationer på EU- och internationella marknader, och kunna växa snabbt. Acceleratorn ska ge stöd i en blandning av en del med bidrag eller ett återbetalningsbart förskott för att täcka innovationsaktiviteter (TRL 5/6 till 8) och en ”investeringskomponent” (eget kapital, garantier för lån / investerare osv.) för att komplettera stöd till innovationsaktiviteter och tillhandahålla effektiv marknadsdistribution, inklusive uppskalning (TRL 5/6 till 9).