Företagsfinansieringsrådgivning

COFIAD jobbar långsiktigt med entreprenörsledda små och medelstora företags behov av kapital för affärs- och teknikutveckling och investeringar samt överlåtelse av företag. Vi börjar från företagets värdering och strategiska affärsutveckling för att ge bästa möjliga resultat. Mervärdet för våra kunder är att vi har kompetens och nätverk inom både privat och offentlig finansiering och att vi skräddarsyr lösningar över tid med olika finansieringsmöjligheter.