blåljus (kopia)Företagsöverlåtelser

COFIAD arbetar med att hjälpa entreprenörsledda små och medelstora företag genom hela transaktionsprocessen. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att både köpa och sälja företag och generationsskiften. Vi tar med vår unika kompetens ansvar för hela processen.