grönljus (kopia)Riskkapital

Via våra finansiella nätverk och samarbetspartners arbetar vi med att skaffa kapital till företag. Det kan röra sig om allt från startkapital och såddfinansiering för små och nystartade företag till delförsäljning av hela företag/verksamhetsgrenar eller rent utvecklingskapital.