orangeljus (kopia)Utvecklings- och investeringsbidrag

Bidrag för forskning, innovation, produktutveckling och marknadsutveckling men också förmiljö- eller tillväxtfrämjande investeringar finns på både regional, nationell och internationell nivå. Vi analyserar företagets bidragsmöjligheter över tid och hjälper kunder med ansökningar för olika utvecklingsprojekt eller investeringar utifrån en långsiktig plan.